SB 400 Taon

Pinangunahan ng Bahay Saliksikan ng Tagalog ang pagdiriwang ng ika-400 taon ng Vocabulario de Lengua Tagala ni Pedro de San Buenaventura noong Mayo 27, 2013 sa campus ng San Antonio de Padua College.

Ang ganap na paglimbag ng buong Vocabulario de Lengua Tagala ni San Buenaventura sa Internet upang magamit ng nakararami ang isa sa mga proyektong natapos para sa pagdiriwang ng anibersaryo.